גירושין בישראל

הסכם גירושין

מטרתו של הסכם גירושין היא לאפשר לבני זוג להיפרד בצורה מסודרת ומתוך הסכמה הדדית. על מנת לאפשר זאת, על בני הזוג להגיע להסכמה בדבר תנאי הפרידה שלהם, ואז להביאה אל בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני כדי לקבל מהם אישור הסכם גירושין.

כאשר בני זוג חותמים הסכם גירושין בינהם, יכלול הסכם זה בדרך כלל סעיפים רבים, אך אם יורדים לעומקו של דבר, מגלים כי בפועל הנושאים העיקריים הם ארבעה, ודף זה יתן מעט פירוט לגבי נושאים אלו.

רכוש וממון

חלוקת רכוש משותף אותו צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים היא אחת המטלות הכבדות ביותר במסגרת ניסוח הסכם גירושין.

ככל שחלקו של בן זוג ברכוש המשותף יגדל, כך תגדל יכולתו לשמור על רמת חייו מלפני הגירושין, שכן בדרך כלל כתוצאה מחלוקת הרכוש יורדת רמת חייהם של שני בני הזוג.

על הסכם גירושין טוב לכלול את פירוט נכסיהם המשותפים של בני הזוג, ואת חלוקתם המדויקת בתום הגירושין.

ילדים

ברוב המקרים בהם מדובר בקטני קטינים (ילדים עד גיל 6) יתנו בתי המשפט ובתי הדין בארץ זכות אחזקת ילדים לאישה, אלא אם קיימת אצלה בעיית מסוגלות הורית חמורה.

מן הצד השני, יאפשרו בתי המשפט ובתי הדין בדרך כלל הסדרי ראייה הוגנים לבן הזוג שלא קיבל חזקה על הילדים. הסדרי ראייה הוגנים יצרו מצב בו בפועל קיימת חזקה משותפת על הילדים.

דמי מזונות

במידה ולבני הזוג יש ילדים, יש לקבוע את מידת התמיכה של הגבר בילדיו. תמיכה זו תבוצע בצורת דמי מזונות ילדים. בנוסף, יש לקבוע במסגרת הסכם הגירושין את דרך מימון הוצאות חריגות העלולות להיווצר במשך הזמן (כמו הוצאות רפואיות, הוצאות לימודים ואחרות).

הסדרת גט

על הסכם גירושין לכלול את הסכמת שני הצדדים להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הגבר מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גט, והאישה מצהירה כי היא מוכנה לקבל את גיטה.

אישור הסכם גירושין

על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), יש לאשר כל הסכם ממון בין בני זוג על-ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. עד קבלת אישור זה, אין כל תוקף משפטי מחייב לכל הסכם ממון, גם אם הוא חתום בידי שני הצדדים.

בנושא זה נבדל הסכם גירושין בצורה ברורה מחוזה רגיל הנחתם בין שני צדדים, אז די בחתימת שני הצדדים כדי לתת לחוזה תוקף מחייב.

כאשר מאושר הסכם גירושין, האישור תקף לכל סעיפי ההסכם, למעט הסעיפים הנוגעים לעצם הסכמת הצדדים להתגרש. לשם אישור סעיפי הגירושין, יש להגיש את הסכם הגירושין אל בית דין רבני, לו מוגדרת סמכות עניינית לעסוק בנושא הגירושין עצמם, והוא זה שיוציא פסק דין גירושין.