גירושין בישראל

פסק דין גירושין

תוכן [ הסתר ]

לאחר הגשת תביעת גירושין על ידי מי מהצדדים שמעוניין בפירוק הזוגיות, מגיע השלב הבא: מתן פסק דין גירושין. פסק הדין הוא למעשה סיכום מסקנותיו של בית הדין בעניין בו עסקה התביעה, ונימוק החלטותיו בנושא. במילים אחרות, פסק הדין הוא האישור מטעם בית הדין כי תביעת הגירושין מוצדקת, וכי יש עילה לגירושין.

פסק הדין יינתן רק על ידי בית דין רבני - הערכאה היחידה אשר לה סמכות ייחודית לעסוק בנושא גירושין בין יהודים. בית הדין לענייני משפחה יכול גם הוא להעניק פסק דין בעניין תביעת הגירושין, אך הוא מוסמך להתייחס בו רק לסעיפים שונים בהסכם הגירושין או בהסכם הממון, ולא בגירושין עצמם.

בן זוג סרבן

מעל לכל חשוב לדעת דבר אחד: מתן פסק דין גירושין אינו מהווה אישור לכך שבני הזוג גרושים! כלומר: גם אם בית הדין הרבני הוציא פסק דין אשר מצדיק את גירושי בני הזוג, ההליך לא הסתיים רשמית. כדי שבני הזוג ייחשבו גרושים על ידי המדינה ורשויות החוק, על הבעל לתת גט לאשתו, בהסכמה ומרצון.

כך, למעשה, נוצר מצב בו גם החלטת בית הדין יכולה שלא להתממש במשך תקופה ארוכה. הרי גם אם בית הדין פסק והחליט בנושא, יכול אחד מבני הזוג לסרב לכך. כמובן שלא מדובר בעניין חוקי, אך אם בן הזוג יתבצר בעמדתו, לפסק הדין בעניין זה לא תהיה הרבה משמעות.

מה ניתן לעשות במקרה של בן זוג סרבן? תחילה, בית הדין ינסה לשכנעו להתגרש. הוא יציג בפניו את התועלת של המהלך, את היתרונות שיפיק מהם וכדומה. אבל, אם משימה זו לא תצלח, יצטרך בית המשפט לעבור לאמצעים אחרים - אמצעי ענישה, שמטרתם להבהיר לבן הזוג הסרבן כי הוא עובר על החוק בכך שהוא מסרב לקבל את פסק הדין.

הגבול העדין בין ענישה למתן גט בכפייה

על פי ההלכה היהודית, גט חייב להינתן על ידי הבעל לאשתו, בהסכמה ומתוך רצון חופשי. בכל מקרה בו מתן הגט ייכפה על הבעל, ההליך עצמו ייחשב לא כשר ולכן, בני הזוג למעשה לא ייחשבו גרושים על ידי בית הדין. לכן, מתקיים כאן איזון עדין שחייב להישמר, בין הרצון להשיג את הגט בצורה המהירה ביותר, לבין ההכרח להשיג גט כשר לחלוטין.

כאשר אחד מבני הזוג מסרב לקבל פסק דין גירושין, בית המשפט יכול להפעיל נגדו שורה ארוכה של סעדים זמניים. סעדים אלו נתפסים כחלק מניסיונותיו של בית המשפט לשכנע את הצד הסרבן בתועלת של המהלך ולרוב, הם לא יוטלו בבת אחת, אלא בהדרגה, על פי מידת חומרתם ובהתאם למקרה הנידון. הסעדים שיכול בית המשפט להטיל במקרה כזה הם:

  • צו עיכוב יציאה מהארץ
  • שלילה או אי חידוש דרכון
  • שלילה או אי חידוש רישיון נהיגה
  • מניעת מינוי למשרות שונות
  • מניעת עיסוק במקצוע שהעיסוק בו דורש רישיון
  • שלילת האפשרות לפעול בחשבון בנק
  • מאסר בפועל לתקופה מצטברת של עד 10 שנים
  • עיכוב תשלום מזונות

יש לזכור כי בן הזוג הסרבן יכול להיות הבעל או האישה וכי הסעדים השונים יוטלו בהתאם לזהותו. רק לאחר שהושג ההסכם וכאשר בן הזוג הסיר סופית את התנגדויותיו לאותו פסק דין גירושין שניתן, יזומנו שני הצדדים לבית המשפט לצורך מתן הגט. בתי המשפט מקצים כמעט מידי יום זמנים מוגדרים לעניין זה, מה שמאפשר לסיים את השלב האחרון בצורה מהירה יחסית.