גירושין בישראל

סירוב גט - מסורבת גט

כאשר אישה מעוניינת להיפרד מבעלה, אך בעלה איננו מוכן לתת לה גט במזיד (כלומר שלא בשל אי יכולת לתת גט), הבעל יוגדר בתור סרבן גט, והאישה תוגדר בתור מסורבת גט. במצב זה הבעל כובל אליו למעשה את אשתו בניגוד לרצונה.

ההלכה מתירה הפעלת לחץ על סרבן גט לצרכי כפיית גט. מצד שני, על הגבר לתת גט לאישתו מתוך ברירה כלשהי - כלומר, חייבים להשאיר לו לפחות מעט מרחב תמרון, כדי שמתן הגט יוגדר כגט שניתן מתוך ברירה, שאם לא כן יחשב הגט בתור לא כן ייחשב הגט לגט מעושה ("גט מעו?ש?ה") שאינו תקף.