גירושין בישראל

צו הגנה

תוכן [ הסתר ]

במקרים מסויימים יכול בית משפט להוציא כנגד אדם צו הגנה, במסגרתו ניתן להטיל עליו מגבלות מסויימות.

בית המשפט יכול לדרוש מן הצד האלים ערבות לכך שיקיים את הצו, וכי ישמור על התנהגות טובה. ניתן להאריך את תוקפה של ערבות זו עד תקופה של שנה מתום תוקפו של הצו (כלומר - הערבות ממשיכה להתקיים גם כאשר הצו פג).

צו הגנה הוא כלי קיצוני, מאחר ולשם הגנה על בן זוג, יש להשאיר את בן הזוג השני חסר קורת גג. עובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו זה כדי להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין.

צווי הגנה ניתנים מתוקף חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א (1991).

מקרים המאפשרים הוצאת צו הגנה

כמה מן המקרים המאפשרים הוצאת צו הגנה הם:

 • אדם נקט אלימות פיזית כלפי בני משפחתו (או אפילו כלפי חפצים)
 • אדם נקט אלימות מילולית או איומים כלפי בני משפחתו
 • אדם ביצע עבירת מין במי מבני משפחתו
 • אדם כלא כליאת שווא את מי מבני משפחתו
 • אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת.
 • התנהגותו של אדם נותנת בסיס להנחה כי הוא מהווה סכנה פיזית ממשית למי מבני משפחתו
 • התנהגותו של אדם נותנת בסיס להנחה כי הוא עלול לבצע עבירת מין במי מבני משפחתו
 • התנהגותו של אדם אינה מאפשרת לבן משפחתו לנהל חיים סבירים ותקינים

במקרים של אלימות שאיננה פיזית (אלימות נפשית / אלימות מילולית), ינתן צו הגנה בדרך כלל רק לאחר שהצד כנגדו הוצא הצו הוזהר לפני כן, והוא לא שעה להזהרות.

מגבלות המוטלות באמצעות צו ההגנה

המגבלות עליהן יכול להחליט בית המשפט בעת מתן צו הגנה הן:

 • איסור כניסה אל דירה, או התקרבות אליה
 • איסור הטרדה
 • איסור נשיאת נשק
 • איסור לפעול בדרך המקשה על שימוש בנכס
 • חיוב הצד האלים לקבל טיפול

תקופת הצו

צו הגנה ניתן לתקופה של עד שלושה חודשים, שבסיומה מתקיים דיון כדי לבחון האם יש להמשיך את תוקף הצו או לא.

ניתן להאריך את צו ההגנה בכל פעם בשלושה חודשים, עד תקופה מירבית של שנה, אך כל תקופה של מעל שישה חודשים דורשת "נימוקים מיוחדים" אותם בית המשפט צריך לנמק בהחלטתו.

עיתוי הוצאת הצו

על הוצאת הצו להעשות בסמוך להגשת הבקשה למתן הצו. אם עבר זמן בין הארוע לבין הבקשה להוציא את צו ההגנה, גדלים הסיכויים כי בית המשפט ידחה את בקשת הצו.

פרטים טכניים

 • ניתן לתת את הצו במעמד צד אחד בלבד
 • אם ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים דיון במעמד שני הצדדים תוך שבעה ימים