גירושין בישראל

טובת הילד - הגנה על ילדים

"טובת הילד" הוא העיקרון הראשי המעוגן כיום באמנה בדבר זכויות הילד שהתקבלה על ידי עצרת האומות המאוחדות. ישראל, שגם היא חתומה מגילת זכויות הילד, מחויבת לה החל מנובמבר 1991.

בחתימתה על אמנת זכויות הילד, התחייבה מדינת ישראל להבטיח לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לטובתו, תוך התייחסות לזכויות וחובות הוריו או מי שהם אפוטרופסיו החוקיים.

עיקרון טובת הילד מנחה גם את הערכאות העוסקות בנושאי גירושין. בין אם מדובר בבית הדין הרבני ובין אם בבית המשפט לענייני משפחה - עיקרון זה הוא המנחה את שיקוליהם והחלטותיהם.

על פי עקרון טובת הילד ישקלו מי מההורים יקבל חזקה על הילד, אילו הסדרי ראיה יקבעו, וכמה כסף יושת לתשלום מזונות ילדים לשם גידול הילד וחינוכו.