גירושין בישראל

אישה בוגדת - אשה נואפת

בגידה של אישה בבעלה מהווה עילת גירושין מספקת, כלומר, היא מספיקה כדי שבית הדין הרבני יתן פסק דין גירושין על אף התנגדות אחד מבני הזוג. כלומר, במידה והגבר הוכיח כי אישתו בגדה או בוגדת בו, הוא יכול להתגרש ממנה גם ללא הסכמתה.

מן הצד השני, לעיתים יכולה אישה להודות בבגידה בכדי לחייב את בעלה להתגרש ממנה במידה ובעלה מסרב לקיום גירושים.

השלכותיה של בגידה על נישואין בעתיד

במידה ואישה הודתה כי בגדה או כי היא בוגדת עם גבר מסויים במהלך היותה נשואה לגבר אחר, היא לא תוכל להינשא לאותו גבר לאחר גירושיה מבעלה, מאחר ועל פי דיני ישראל, היא "אסורה על בעלה ובועלה".

לפיכך, למרות שהודאה של האישה כי בגדה בבעלה מהווה עילת גירושין מספקת, יש לשקול היטב האם כדאי להודות כי האישה בוגדת, במיוחד אם בכוונת האישה להתחתן עם הגבר עמו בגדה בעתיד.