גירושין בישראל

בן מורד - בן מרדן

על פי הדין העברי, כאשר ילד מסרב לשמור על קשר עם ההורה המחוייב במזונותיו (בדרך כלל האבא), אינו מקיים הסדרי ראייה שנקבעו, ממרה את פיו, ואינו מכבד אותו, ניתן להגדירו בתור "בן מורד", או "בן מרדן".

הכרזה על בן מורד

ההכרזה על בן מורד איננה פשוטה. בתי המשפט יכריזו על ילד בתור בן מורד רק במקרים קיצוניים מאד, כאשר מרדנות הילד כוללת ביטויים בולטים, גסים ומעליבים. לפני הכרזת ילד בתור בן מרדן, יבדוק בית המשפט (באמצעות פקיד סעד) מהי הסיבה לכך שהבן נמנע מלשמור קשר עם אביו. אם יתברר כי הסיבה לכך נובעת ממחדל בהתנהגותו של האב, לא יוכרז הילד כבן מורד.

מקרים קשים במיוחד הם כאשר בן מורד דווקא בהורה לו נקבעה משמורת עליו.

סטטוס בן מורד איננו סטטוס קבוע. אם התנהגותו של בן משתנה לטובה, יכול בית המשפט להחזיר את תשלומי מזונות הילדים לשיגרה.

כלכלת בן מרדן

לאחר הכרזת ילד בתור בן מרדן, יכול האב לבקש מבית המשפט הקטנה או אף ביטול כליל של דמי מזונות ילדים אותם הוא משלם בגינו. הסיבה לכך היא כי לאחר הכרזת בן מורד, מוטלת כלכלתו של הילד על ההורה המחזיק בו, כל עוד ההורה לו ניתנה משמורת על הילד מסוגל לפרנסו.

במידה וההורה אינו מסוגל לפרנס את הילד, ההורה השני מחוייב להשלים את צרכיו מתוקף דין צדקה, אך הוא איננו מחוייב לשמור על רמת חיים בה מעוניין בעל המשמורת על הילד. כמו כן, תשלום מתוך דין צדקה יעשה רק במידה וההורה המשלם מצוי במצב כלכלי טוב, ויש ביכולתו לספק את מזונות ילדיו, לאחר סיפוק הצרכים שלו ושל הסמוכים אל שולחנו.

הפחתת דמי מזונות הילדים יכולה להיות זמנית, או במקרים מאד קיצוניים אף קבועה.