גירושין בישראל

ההוצאה לפועל

חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז (1967) נועד לאפשר לצד שזכה בהתדיינות משפטית לממש את הזכויות שנקבעו לו. לישכת ההוצאה לפועל היא הגוף המבצע של מערכת המשפט.

ישנם מספר נושאים בתחום הגירושין שבהם לא יכולה ההוצאה לפועל להתערב:

  • הליכים בעניין איזון משאבים בין בני זוג
  • חלוקת רכוש משותף של בני הזוג
  • ענייני קטין, כולל רכושו
  • ביצוע גירושין
  • שלום בית
  • אכיפת הסדרי ראייה וביקור

עיקר פעולתה של ההוצאה לפועל בתחום הגירושין הוא בתחום הבטחת תשלום דמי מזונות.

הפסקת הליכי גבייה

אם חייב שילם את חובו, אך הליכי הגבייה כנגדו טרם הופסקו, הוא יכול להגיש טענת "פרעתי", אז הוא יזומן לדיון בטענתו על מנת לבדוק את העובדות.

על מנת למנוע מצבים בהם חייב שילם את חובו, אך מקבל החוק מכחיש את קבלת הכסף, מומלץ לא לשלם חובות מכל סוג שהוא במזומן בשל הקושי בהוכחת התשלום לאחר מכן. חשוב לזכור כי חובת ההוכחה על קיום התשלום היא על החייב הטוען כי שילם את החוב.