גירושין בישראל

סעדים כנגד אלימות במשפחה

בפני בן זוג החשוף לאלימות עומדים מספר סעדים משפטיים (סעדים זמניים). בין הסעדים המשפטים העומדים בפני בן הזוג החשוף לאלימות עומדים סעדים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, לפי תקנות למניעת אלימות במשפחה ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת.

חוק למניעת אלימות במשפחה מקנה לבית משפט סמכות לתת צו הגנה במקרים של אלימות בתוך המשפחה או ביצוע עבירות מין בקרב המשפחה.

הסמכות העניינית למתן צו הגנה מסורה על פי חוק הן לבית משפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני (לגבי יהודים אזרחי המדינה ותושביה).

הסמכות המקומית למתן צו הגנה מסורה לבית משפט שבאיזור שיפוטו מצוי מקום המגורים הקבוע של המוגן.