גירושין בישראל

משפחות חד הוריות

לפי חוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב-1992) על מנת להחשב בתור משפחה חד הורית אמורות להתקיים מספר הגדרות לגבי ההורה (ההגדרות רשומות בזכר, אך מכוונות לשני המינים):

 • הוא הורה יחיד
 • הוא תושב ישראל
 • יש לו חזקה על ילד קטין
 • הילד הקטין גר עמו
 • אין אדם המוגדר בתור ידוע בציבור או ידועה בציבור שלו

מבחינת המצב המשפחתי, ישנם שתי אפשרויות שיכללו בהגדרת משפחה חד הורית:

 • הוא אינו נשוי
 • הוא נשוי, אך חי בנפרד מבת זוגו לפחות שנתיים, ופועל בהליך כדין כדי להשתחרר מקשר הנישואין.

אוכלוסיות נוספות הנכנסות להגדרה

 • אישה עגונה
 • אישה שחיה בנפרד מבן זוגה, ושהתה במקלט לנשים מוכות 90 יום לפחות
 • עולה חדש שבת זוגו לא עלתה שנתיים לפחות

זכויות משפחה חד הורית

המדינה תומכת במשפחות חד הוריות, וההורה זכאי למספר הטבות:

 • הכשרה מקצועית על חשבון המדינה
 • מעונות יום לילדים
 • הלוואה לשיכון