גירושין בישראל

איזון משאבים - חוק יחסי ממון בין בני-זוג

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973) הוא החוק המגדיר את ההסדרים שיחולו בין בני זוג במקרה של פירוד בנוגע לרכושם הפרטי והמשותף. העקרון לפיו פועל החוק נקרא עקרון איזון משאבים.

מהו עקרון איזון משאבים

משטר איזון משאבים נדחה קובע כי חלוקת רכוש משותף בין בני הזוג תעשה בחלקים שווים. מדוע נדחה? משום שהוא נמצא על הנייר בלבד עד לרגע בו מחליטים בני הזוג להתגרש או שאחד מבני הזוג נפטר, רק אז הוא הופך להיות עובדה בפועל.

משמעות ההבדל היא כי בן זוג יכול לתבוע את חלקו מן הרכוש המשותף רק לאחר שנישואי בני הזוג פקעו ולא לפני-כן.

עקרון איזון משאבים פועל על רכוש משותף בלבד, ואיננו כולל רכוש פרטי של אחד מבני הזוג.

על מי חל עקרון איזון משאבים?

עקרון איזון משאבים נוגע לזוגות שנישאו אחרי ה-1 בינואר 1974.

מימוש זכות על רכוש משותף

עקרון איזון משאבים נדחה מגדיר כי בן זוג יכול לדרוש את חלקו ברכוש המשותף רק בעת פקיעת הנישואין בשל גירושין או מוות של בן זוג, אלא אם קיים הסכם ממון המאפשר לעשות זאת לפני-כן.