גירושין בישראל

מזונות מעוכבת

כאשר מחליט בית דין רבני על מתן פסק דין גירושין, אין הדבר הופך את בני הזוג לגרושים באופן רשמי. כדי להפוך לגרושים בפועל, עליהם לבצע שורת טקסים התואמים את המסורת היהודית, ובכללם טקס מתן הגט. שורת טקסים זו חייבת להתבצע מתוך רצון והסכמה של שני הצדדים וללא כפייה.

כאמור, החלטתו של בית הדין אינה מספיקה, אך לא רק מבחינה זו: גם כאשר הדיינים השתכנעו שיש עילה לגירושין של בני הזוג, הם לא יוכלו לכפות זאת על מי מהם, במקרה ואלו יסרבו לעשות כן. לכן, במידה והבעל איננו מסכים לבצע את פסק הדין ואין הוא מוכן לתת גט לאישתו, לא ניתן לחייבו לעשות כן. אבל, ישנם מספר סעדים זמניים בהם ניתן להשתמש, על מנת 'לשכנע' בעל סרבן גט. אותם סעדים ישמשו בדרך כלל להפעלת לחץ מסוים על הבעל - מבחינה כלכלית (קנסות לדוגמא) או מבחינה התנהלותית (צו עיכוב יציאה מן הארץ למשל).

לצד הדוגמאות הללו, אחד הסעדים בהם יכול בית הדין להשתמש הוא קביעת מזונות מעוכבת לאישה. מזונות מעוכבת משולמים לאישה כל עוד היא נשואה לגבר (כלומר, כל עוד הוא לא נתן לה גט), והם בדרך כלל יהיו גבוהים מאוד באופן יחסי. מטרתם היא אחת - לסייע לגבר להחליט כי כדאי לו לתת לאישתו גט במהרה. מזונות מעוכבת נובעים מאותו עיקרון של מזונות אישה 'רגילים' ומושתתים עליו. עיקרון זה קובע כי כל עוד הזוג נשוי, על הבעל חלה עדיין החובה לכלכל את אשתו ולדאוג למחייתה, לפרנסתה וכדומה.

מזונות מעוכבת - גבוהים, תקיפים, ללא תנאים

כאמור, מזונות מעוכבת יהיו בדרך כלל גבוהים (יחסית למזונות אישה רגילים, למשל), וזאת מתוך ניסיון להסביר לבעל כי סירובו להעניק לאשתו גט פשוט לא יהיה משתלם עבורו. אך גובה המזונות הוא לא היחיד שמהווה כאן אמצעי לחץ משמעותי. בניגוד לתשלומי מזונות אחרים, מזונות מעוכבת לא תלויים כלל בפרנסתו, מצבו הכלכלי ורמת השתכרותו של הבעל. הם ייקבעו על 'תעריף' גבוה גם אם הבעל מתקשה לסגור את החודש. בנוסף, מזונות אלו לא יתקזזו בהתאם לשכרה של האישה ויותר מזה: למעשה, כל עוד האישה מוגדרת מעוכבת או מסורבת גט, היא אינה נדרשת למלא אחר חובותיה כאישה נשואה - ועדיין לקבל את המזונות שנקבעו עבורה.

דרך השגת מזונות מעוכבת

כדי להביא לקביעה כי האישה זכאית למזונות מעוכבת, עליה להגיש פנייה אל בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. במסגרת הבקשה הזו, היא תציג את העניין ותוכיח כי בעלה אכן מסרב לשלם לה את הגט המיוחל (מה שימנע ממנה, אגב, להתחתן - משום שבפועל היא נחשבת עדיין נשואה).

כאן חשוב להזכיר: לזהות המקום בו מוגשת הבקשה לגירושין יש משמעות גדולה על דרך בקשת המזונות הללו. אם התביעה לגירושין הוגשה בבית הדין הרבני - גם הקביעה לגבי מזונות מעוכבת תתקיים בבית הדין הזה. עניין זה יכול לשנות רבות את גורל הליך הגירושין, מאחר ולרוב, כידוע, בתי הדין הרבניים ניגשים לעניין מנקודת מבטו של הגבר, בעוד בתי המשפט לענייני משפחה נתפסים כשוויוניים יותר. אישה שרוצה להבטיח את זכייתה במזונות מעוכבת, רצוי שתגיש את התביעה לפתיחת הליך הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה.