גירושין בישראל

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא אלימות בעלת פנים רבות, החל באלימות מילולית, נפשית ופיזית. אלימות במשפחה הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה.

אלימות במשפחה הינה בעיה חמורה ביותר אשר מתחילה לעיתים בקללה או דחיפה ויכולה להסתיים גם במוות.

אלימות מילולית

בפסיקות שנפסקו בשנים האחרונות, התייחסו בתי המשפט אל אלימות מילולית באותה חומרה בה התייחסו אל אלימות פיזית. אלימות מילולית הפכה לאחד הקריטריונים המצדיקים מתן צו הרחקה או צו הגנה.

הבעיה העיקרית בנושא אלימות מילולית היא שבניגוד לאלימות פיזית בה סימני האלימות נראים לעין, ההוכחה בדבר קיום אלימות מילולית קשה הרבה יותר. רוב אירועי האלימות המילולית מתרחשים כשרק בני הזוג עצמם עדים להם, ולפיכך ההוכחה שלהם במקרים רבים היא בגדר מילה כנגד מילה.


אלימות בין בני זוג


מניעת אלימות


סעדים כנגד אלימות במשפחה


תביעת פיצויים בשל אלימות במשפחה


אלימות נפשית


עבירות אלימות במשפחה