גירושין בישראל

עד איזה גיל משלמים מזונות?

מזונות ילדים מהווים את אחד הנושאים החשובים והמורכבים ביותר בהסדרים בין בני זוג בהליך גירושין. גובה דמי המזונות איננו מוחלט והוא תלוי בגורמים רבים. חשוב מאוד להיעזר בעורך דין גירושין מקצועי ומנוסה, על מנת שיבטיח הסדרה של נושא מזונות הילדים בכל מקרה לגופו. על פי החוק, הדין לגבי מזונות ילדים הוא הדין הדתי אשר נקבע על פי הדת של האב. בשונה מנושאים אחרים הנלווים לגירושין שהסמכות לגביהם נקבעת בהתאם לערכאה אשר אליה מוגשת התביעה, הרי שבמקרה הזה המחוקק קבע עדיפות לפסיקה דווקא בבתי המשפט האזרחיים. מזונות ילדים ידונו בבית המשפט הרבני רק במידה ושני הצדדים מסכימים לכך.

תשלומי מזונות לילדים- מה צריך לדעת?

מבחינת הערכאה העדיפה מבחינת האישה והילדים, הדבר איננו חד משמעי. מצד אחד, הדעה הרווחת היא שבתי המשפט לענייני משפחה ככלל קובעים תשלומי מזונות גבוהים יותר. מצד שני, בתי המשפט נוטים לייחס משקל משמעותי יותר בחיוב המזונות לגובה ההשתכרות של האישה ולנכסים שלה ובהתאם לכך לצמצם את גובה המזונות המשולמים על ידי האב.

האב חייב בתשלום המזונות שנפסקו לו גם אם הוא פושט רגל או מובטל וגם אם הוא לא מכיר בילד או אם בשלב כלשהו האם ויתרה בהסכם על זכותה לקבל דמי מזונות. הפרת חובת תשלום דמי מזונות עלולה לגרור סנקציות שונות לרבות פתיחת תיק בהוצאה לפועל, עיכוב יציאה מהארץ ולעיתים אף מאסר.

במידה והאב לא משלם את דמי המזונות, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לגבות את דמי המזונות דרך המוסד לביטוח הלאומי. ביטוח לאומי ישלם לאם את דמי המזונות על פי הקריטריונים השונים הנהוגים אצלו בהתאם לחוק המוסד לביטוח הלאומי. אם ההפרש בין המזונות שנפסקו בפסק הדין לבין המזונות המשולמים בפועל על ידי הביטוח הלאומי יהיה גדול, האם יכולה לגבות את ההפרש דרך ההוצאה לפועל.

חיוב תשלומי מזונות בהתאם לגיל הילד

עד גיל 6, הילדים נחשבים קטני קטינים והאב חב בתשלום עבור הצרכים ההכרחיים של הילד לרבות ביגוד, מזון, מדור, תרופות, חינוך, טיפולים רפואיים ועוד. מדובר על הוצאות מדין תורה הנקבעים ללא התחשבות ביכולת הכלכלית של האב.

מגיל 6 ועד גיל 15 האב עדיין חייב בתשלום מזונות עבור הצרכים ההכרחיים של הילד, גם במקרה הזה ללא התחשבות ביכולת הכלכלית שלו. הוצאות נוספות בהתאם לרמת חייו של הילד בטרם גירושי ההורים שלו שהם מדין צדקה, מוטלות על שני ההורים, בהתחשב במצב הכלכלי שלהם. הוצאות אלה כוללות: חוגים, תרבות, דמי כיס ועוד.

מגיל 15 ועד גיל 18, הילד כבר יכול לעבוד באופן עקרוני ועל כן המזונות שהם מדין צדקה בלבד מוטלים על שני ההורים וזאת בהתחשב ביכולת הכלכלית שלהם.

מגיל 18 ועד גיל 21 או עד סוף השירות הצבאי הסדיר, האב יהיה חייב במזונות בשיעור של שליש משיעור המזונות בשנים הקודמות.