גירושין בישראל

רבנות

מחלקת רבנות אחראית על כל רישומי נישואין / גירושין בארץ, מפקחת על כל מחלקות הנישואין במועצ"ד בארץ, מאשררת תעודות נישואין / גירושין עבור מדינות ושגרירויות זרות, עוזרת ומפקחת על בחירות לרבני עיר, שכונה, מושב ורבנים אזוריים על פי תקנות בחירות רבני עיר התשל"ה 1974.

לאזרחי ישראל אין בחירה חופשית בנישואין. על-פי החוק ניתן להינשא בישראל אך ורק ברבנות האורתודוכסית. מוסלמים יכולים להינשא רק למוסלמים ונוצרים רק לנוצרים, על-פי דיני כל אחת מהדתות. גם על בני-זוג בני אותה הדת קיימות מגבלות, למשל, כהן וגרושה אינם יכולים להינשא ברבנות האורתודוכסית.