גירושין בישראל

בית משפט לענייני משפחה

תוכן [ הסתר ]

בין בני משפחה עלולות לצוץ תביעות משפטיות מכל מיני סוגים. כל תביעה עוסקת בתחום אחר. על מנת לאחד את כל העניינים לדיון תחת מקור משפטי אחד, חוקק החוק המצהיר על בית משפט לענייני משפחה כעל סמכות משפטית לפתרון בעיות משפטיות משפחתיות.

נושאי התביעה בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה הם:

  • תביעות ירושה ועזבונות
  • חלוקת רכוש
  • תביעות אבהות או אמהות
  • מזונות
  • משמורת על ילדים והסדרי ראייה

רשימת בתי משפט לענייני משפחה בארץ

בית המשפט לענייני משפחה מול בית הדין הרבני

בית משפט לענייני משפחה הוא סמכות משפטית הנמצאת תחת הנהלת בתי המשפט של מדינת ישראל. בניגוד למקרים משפטיים אחרים, בהם בית המשפט הוא הערכאה היחידה הקבילה על פי חוק, במקרה של ענייני משפחה החוק פועל בצורה מעט שונה.

במדינת ישראל ישנה ערכאה משפטית נוספת לענייני משפחה והיא בית הדין הרבני. את מתן התוקף לנישואין או גירושין מעניק אך ורק בית הדין הרבני. אבל כאשר יש צורך לדון בכל הקשור להסכם הגירושין – המזונות, משמורת הילדים, חלוקת הרכוש וכדומה – כאן יכול להתבצע דיון הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני.

על מנת שדיון בעניינו של זוג מסוים יתבצע כולו תחת אותה סמכות משפטית ותחת טיפולו של אותו שופט, מתבצע מה שנקרא מרוץ סמכויות: הראשון מבני הזוג שיגיש את התביעה (לחלוקת הרכוש, למזונות, למשמורת וכך הלאה), יקבע היכן יערך הדיון בתיק כולו. אם הוגשה לבית הדין הרבני, הדיון יתקיים בבית הדין הרבני מרגע זה ועד להכרעה. אם הוגשה התביעה לבית המשפט לענייני משפחה, יידון התיק שם.

איך מגישים תביעה לבית המשפט לענייני משפחה

כדי לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה, כדאי מאוד ואף בגדר חובה להתייעץ ראשית עם עורך דין לענייני משפחה. שימוש בשירותיו של עורך דין יצריך אמנם תשלום של שכר טרחה, אך על מנת להצליח להגיע להסכם הרצוי תחת מורכבות המצב, תידרש עזרה מקצועית.

הליכים משפטיים הם תמיד עניין מורכב, אך בתחום דיני המשפחה הם מורכבים עוד יותר, ולא רק בגלל הרגשות המעורבים בדבר. עבור כל נושא שיש להגיע בו להסדר משפטי, יש להגיש תביעה נפרדת לבית המשפט לענייני משפחה.

אם למשל בני זוג מעוניינים להגיע להסכם גירושין, והראשון שבהם פונה אל בית המשפט לענייני משפחה, הוא יצטרך לנסח תביעה עבור עניין המשמורת, תביעה נפרדת עבור חלוקת הרכוש, אחת נוספת עבור המזונות וכן הלאה.

מסירה של כתבי תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה צריכה להיעשות עם כל המסמכים הנדרשים, ולאחר תשלום אגרות מתאימות, עבור כל תביעה לפי התעריף הקבוע עבורה בחוק. כל כתב תביעה צריך להימסר גם לצד השני ולקבל את אישורו על כך שהחומר הגיע לידיו.

כאשר קיבל הצד השני את כתב התביעה, יהיה עליו להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים, אחרת ייערך הדיון בנושא רק על פי הנתונים שהוגשו בכתב התביעה. הדיון יכלול כמובן הצגת הוכחות לטענותיו של כל צד ואף שימוש בעדים.

לעומת שאר הערכאות המשפטיות במדינה, לבית המשפט לענייני משפחה מותרת על פי חוק גמישות בכל הקשור להתנהלות הרשמית של דיני הראיות. שופט בית המשפט לענייני משפחה רשאי לקבל ראיות " בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק".

על מנת להגיע להחלטות הנכונות ביותר, בכל בית משפט לענייני משפחה עומד לרשות השופט צוות מקצועי מתחומי הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית הכפוף לבית המשפט ונועד לסייע לו. על החלטות בית המשפט ניתן לערער בבית משפט מחוזי.