גירושין בישראל

מזונות אישה

כאשר בני זוג מתחתנים כדת משה וישראל, הם מתחייבים אחד כלפי השני התחייבות המקבלת תוקף חוזי בחתימתם על שטר הכתובה. הבעל מתחייב בכתובה לספק לאישה "שארה, כסותה ועונתה":

מחוייבויות הבעל על פי הכתובה:

 • שארה - מזונותיה של האישה
 • כסותה - ביגוד, הנעלה וקורת גג
 • עונתה - הכוונה היא לקיום יחסי אישות

מחוייבויות נוספות על פי הנוהג:

 • אחזקת רכב
 • צורכי איפור וקוסמטיקה
 • בילוי ופנאי
 • צרכים רפואיים

על פי הדין העברי זכאית לפיכך האישה לקבל מבעלה את כל מזונותיה וכל צרכיה כל זמן שהם נשואים על פי ההלכה, וכל עוד אין סיבה מוכרת לשלול ממנה זכות זו. במידה ואין הבעל מספק את צרכי אשתו, היא רשאית לפנות אל בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, ולתבוע שם מהבעל תשלום דמי מזונות אישה.

במידה ובני הזוג נשואים שלא על-פי ההלכה, יכולה האישה עדיין לפנות אל בית משפט לענייני משפחה על מנת שיקבע כי נישואיהם חוקיים, ואז היא תהיה זכאית לתשלום דמי מזונות אישה.

קביעת גובה מזונות אישה

הרעיון העיקרי מאחורי דרך קביעת גובה דמי מזונות אישה היא כי האישה תוכל להמשיך לקיים את הגבוה מבין השניים:

 • רמת החיים בבית המשותף - ככל שמצבו הכלכלי של הגבר טוב יותר, ורמת החיים אליו הורגלה האישה בביתם המשותף הייתה גבוהה יותר, כך יפסקו דמי מזונות אישה גבוהים יותר.
 • רמת החיים בבית הורי האישה - ככל שרמת החיים אליה הורגלה האישה בבית הוריה לפני הנישואין הייתה גבוהה יותר, כך יפסקו דמי מזונות אישה גבוהים יותר.

העקרון המשפטי מאחורי הכלל הוא "עולה עימו ואינה יורדת עימו", כלומר גם אם רמת חיי הזוג ירדה, האישה עדיין זכאית לדמי מזונות אישה גבוהים בשל העובדה שהורגלה אל רמת חיים גבוהה בבית הוריה.

אם מצבו הכלכלי של הבעל עולה על זה של הורי האישה, תקבל האישה דמי מזונות אישה "לפי עושרו" או "לפי כבודו".

רק במידה והבעל איננו יכול לפרנס את עצמו מאחר והוא חולה או מובטל מאונס, אז יתכן והוא לא יחוייב לפרנס את אשתו, כי החובה המוטלת עליו היא "לפרנסה עמו", כלומר קודם עליו לפרנס את עצמו.

מתי תקבל אישה דמי מזונות?

זכותה של האישה לקבלת דמי מזונות אישה איננה רטרואקטיבית. על הבעל לשלם דמי מזונות אישה רק מהרגע בו הגישה האישה את התביעה לתשלומם, אלא אם הוא הסכים אחרת במסגרת הסכם גירושין או הסכם אחר.

ברגע בו בני הזוג מתגרשים, אין הבעל חייב עוד בתשלום דמי מזונות אישה לאשתו לשעבר. אין לבלבל בין דמי מזונות אישה לבין דמי מזונות ילדים, שהחובה לשלמן ממשיכה גם לאחר הגירושין.

סיבות לאי תשלום דמי מזונות אישה

קיימות מספר סיבות בגללן עלולה אישה לאבד את זכותה לקבל דמי מזונות אישה. הנה מספר דוגמאות:

 • אישה נואפת - במידה ואישה קיימה יחסי מין עם גבר אחר, והוגדרה על ידי בית דין רבני בתור אישה נואפת, או במילים אחרות "זינתה תחת בעלה", היא איננה זכאית יותר לקבלת דמי מזונות אישה מבעלה באופן בלתי הפיך.
 • אישה מורדת - במקרים בהם הוגדרה אישה על ידי בית דין רבני בתור אישה מורדת, יתכן ותיפגע זכותה לקבלת דמי מזונות אישה.
 • אישה עובדת - על פי ההלכה, אישה פטורה מעבודה לשם פרנסת המשפחה. אם האישה בכל זאת עובדת, יכול הבעל לטעון "צאי כי מעשה ידייך למזונותיך", כלומר שהכנסתה של האישה מעבודה יחשבו בתור דמי מזונות אישה.
 • עזיבה של הבית - פסיקה בנוגע להכרזת אישה כאישה נואפת או אישה מורדת שהתקבלו בבית דין רבני, לא יהפכו ברוב המקרים בבית משפט לענייני משפחה, אלא אם יש שינוי נסיבות משמעותי בין הדיון בבית הדין לדיון בבית המשפט.