גירושין בישראל

הקדמת בן הזוג

ככל שתקדימו את בן זוגכם בפתיחת הליכי גירושין - תהיה לכם השפעה רבה יותר על הצעדים והדרך בה יתנהלו הדברים. זאת הסיבה מדוע יש להכין "תוכנית עבודה" ולדעת מראש כיצד לפעול.

בן הזוג המגיש ראשון את תביעתו לא רק קובע באיזו ערכאה יתנהל דיון גירושין מסויים, אלא אף מה יהיה סדר היום.