גירושין בישראל

גישור גירושין

גישור גירושין הינו הליך השנוי במחלוקת בין עורכי דין לגירושין. במקרים מסויימים הושג הסכם באמצעות גישור גירושין, אך מרבית הליכי גישור הגירושין נחלו כשלון חרוץ ובמקום לגשר בין הצדדים גישור הגירושין הביא להרחבת המחלוקות שבין הצדדים. נראה כי כשלון גישור הגירושין בפתרון סכסוכי גירושין נובע מהעובדה כי מדובר בסכסוך רגשי טעון, שקשה לפותרו בכלים רציונליים.

סכסוך גירושין מתנהל בדרך כלל על ידי יצרים ועמדות. תוצאותיו המשפטיות אינן ברורות, לא כל האינטרסים גלויים ולא מדובר בסכסוך מונחה אינטרסים. רגשות וחשבונות שונים מהעבר שולטים בצדדים. מטעמים אלו קלושים הסיכויים של הליך גישור הגירושין.

מרבית סכסוכי הגירושין נפתרים בהכרעה משפטית ברורה כיון שהצדדים לא מצליחים להשתחרר מהרגשות האופפים אותם ומונעים פתרון שלעניין. פתרון של מחלוקת אחת עלול להציף מחלוקות נוספות, שכן התהליך נשלט על ידי רגשות. התרבות המחלוקות בהליכי גישור גירושין בין בני זוג, עלול להקשות ולסבך פתרונות אחרים ולהאריך את התהליך.

כיוון שנושאי המחלוקת החשובים בגירושין ניתנים לשינוי בחלוף הזמן או בשינוי נסיבות, כגון נושאי החזקת הילדים או מזונותיהם, יש, לא אחת, לדון בנושאים כואבים, שרצוי להתחמק מהם על מנת להגיע להסכמות במסגרת גישור הגירושין. בחלק מהמקרים בני הזוג יכולים להגיע למצב של גישור מתמיד... יתרונו של גישור הגירושין הוא בהבאת הצדדים להסכמה. זה גם חסרונו, שכן לא אחת מבוססת הסכמה זו על תרמית, הטעיה או ראית מציאות לא נכונה.

מירוץ הסמכויות, הקיים בגירושין, מונע מבני הזוג "להתגשר" בנחת, שכן תמיד קיים הפיתוי לזנוח את גישור הגירושין ולהקדים את הצד השני במרוץ הסמכויות. יש מקרים בהם צד אחד יוזם גישור גירושין כדי להשיג יתרונות משפטיים. מסיבה זו חייב כל מי שהוצע לו גישור גירושין להפעיל משנה זהירות טרם יסכים לזנוח את יתרונותיו המשפטיים.

לא פעם מצהירים צדדים להליך גירושין הצהרות שווא (כמו: "לעולם לא אסכים להתגרש"). הליך הגישור מחייב זניחת עמדות שנועדו אך לצרכי מו"מ. אם העמדות המוצהרות שלך נוגדות את העמדות האמיתיות שלך לא רצוי לך להכנס להליך גישור גירושין.

בשל המורכבות הרבה של הגירושין קשה להעריך מה תהיה התוצאה המשפטית בסופו של יום. מטעם זה לא ברור למתגשרים בהליכי גישור גירושין מה הם מפסידים בוותרם על ההליך המשפטי.

בסופו של יום גישור גירושין מתאים רק לחלק קטן מהזוגות המתגרשים – אותם זוגות שהמחלוקות ביניהם קטנות, העוינות נמוכה מאד והדיון ביניהם מתנהל על מי מנוחות.