גירושין בישראל

מזונות ידועה בציבור

תוכן [ הסתר ]

ההלכה היהודית מתייחסת בנושא המזונות רק לבני זוג נשואים. יש בכך מן ההיגיון, משום שבעבר הרחוק חיים משותפים של בני זוג שאינם נשואים, לא היו נפוצים כלל. אך כיום, כאשר יחסים משותפים שלא במסגרת נישואים הם עניין רווח ומוכר, נדרשים לכך בתי המשפט. וכאן עולה השאלה: האם ידועה בציבור זכאית למזונות מהאדם איתו חלקה את חייה במשך תקופה מסוימת?

ההתייחסות הכללית לידועים בציבור מבחינה משפטית

בית המשפט בישראל ודיני המשפחה הישראליים, נוטים לראות בכינון יחסים משותפים בין בני זוג שאינם נשואים כמערכת יחסים שיש בה משום מחויבות מסוימת בין בני הזוג. במילים אחרות, בני זוג ידועים בציבור צריכים למלא מספר חובות כלפי בני זוגם, בדומה לחובותיהם של בני זוג נשואים. כמובן שבעניין זה ייבחן כל מקרה לגופו. כדי שחיים משותפים של ידועים בציבור ייחשבו כמערכת של חובות וזכויות בין בני זוג, יש להוכיח כי מדובר בקשר ארוך טווח, כי השניים צברו יחד רכוש משותף, כי שני הצדדים פעלו למען שיתוף מלא בין אחד לשני ועוד. כלומר, כאשר הקשר בין השניים דומה במהותו לקשר של בני זוג נשואים, יינתן לו מעמד אחר והוא ייתפס מבחינות מסוימות כקשר בעל משמעויות משפטיות, על אף שלא מדובר בנישואין.

הוכחה לכך ניתן לראות בחוק יחסי הממון: במקרים מסוימים, יוחל החוק הזה גם על בני זוג ידועים בציבור, על אף שלא נישאו. אמנם בין הזוג אשר מעוניין בחלוקה יצטרך להוכיח מעל לכל ספק כי התקיימו בינו ובין הצד השני יחסים המערבים חיים משותפים מלאים, אך אם יצליח להוכיח זאת - תתבצע חלוקת רכוש, בדומה לבני זוג במסגרת הליך גירושין.

הקביעה לגבי דמי מזונות לידועה בציבור

עד כאן הבנו את תפיסת עולם המשפט לגבי ידועים בציבור, אך כיצד עניין זה משפיע על נושא המזונות? האם מי שלא נישאה לבן זוגה, אך קיימה עמו חיים משותפים במשך שנים, זכאית לדמי מזונות בדומה לאישה נשואה שהתגרשה?

ניקח לדוגמא מקרה בו אדם חי עם בת זוגו במשך חמש שנים, מבלי להינשא לה. השניים נמצאים בעשור השישי לחייהם, כאשר הגבר עובד והאישה משמשת כעקרת בית. בשלב מסוים, החלו השניים לקיים חשבון בנק משותף, רכשו יחד מוצרים לבית וכדומה, אך הבית נותר בבעלות הגבר בלבד. האם בעת הפרידה, זכאית האישה למזונות כלשהם, כמעין 'פיצוי' על הפרידה ועל התפרקות חייה הזוגיים? מסתבר שכן. בית המשפט רואה בסיטואציה כזו מקרה בו האישה נותרת חסרת כל, כביכול: היא לא בעלת הדירה, היא נמצאת בגיל בה יהיה קשה לה למצוא עבודה חדשה ולמעשה התבססה כמעט באופן מלא, מבחינה כלכלית, על הקשר הזוגי. כך, בית המשפט עשוי בהתאם לסיטואציה לפסוק דמי מזונות אזרחיים עבור האישה, אשר נקראים גם דמי שיקום.

גובה דמי המזונות

בדומה למזונות ילדים אשר משולמים לאחר הגירושין, גם מזונות ידועה בציבור מחושבים בהתאם למצבם הכלכלי של שני הצדדים ולמציאות הכלכלית בה נמצאים השניים לאחר הפרידה. כך, באחת הפסיקות שניתנו בשנים האחרונות בנושא, החליט בית המשפט לקבוע את דמי השיקום בהתאם לדמי האבטלה הניתנים לאדם לאחר פיטוריו - מתוך הראייה כי שיעור דמי האבטלה (או דמי פיטורין, לצורך העניין), מחושבים כך שיאפשרו לאדם לעמוד על רגליו לבדו ולצאת לדרך עצמאית.

אך כאן לא מסתכם נושא מזונותיה של ידועה בציבור. המזונות האזרחיים ניתנים לתקופה קצובה לאחר הפרידה, אך לעיתים תהיה האישה זכאית גם לתשלום חד פעמי נוסף, כמעין תשלום 'חופף' למזונות האישה שניתנים לה עד קבלת הגט. עם זאת, בתי המשפט נוטים לפסוק את דמי המזונות לידועה בציבור בשיעור נמוך מאלו אשר ניתנים לאישה נשואה, מתוך מה שהם רואים כשמירה על מעמדו של מוסד הנישואים.