גירושין בישראל

צו למניעת הטרדה מאיימת

אם בית המשפט נוכח כי אדם נקט הטרדה מאיימת, הוא רשאי להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת המורה לו להימנע מן הפעולות הבאות:

**הטרדת הנפגע בכל דרך ובכל מקום

**איום על הנפגע

**בילוש אחר פעולות הנפגע

**מארב לנפגע

**התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של הנפגע

**פגיעה בפרטיות הנפגע בכל דרך שהיא

**נסיון ליצור קשר עם הנפגע בכתב, בעל פה או בכל אמצעי אחר

אם יש חשש להטרדה ולאיום ממשיים, לפגיעה בשלוותו ובחירותו של אדם, ניתן להורות לו באמצעות צו להימנע גם מלהימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או לימודיו של הנפגע.