גירושין בישראל

צו עיכוב יציאה מן הארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא כלי קיצוני, מאחר ובעת הפעלתו נוצר לחץ כבד על בן הזוג, (שיכול להביא גם לתוצאות חיוביות מבחינת מבקש הצו), ועובדה זו גורמת לכך שפעמים רבות נעשה שימוש לא נאות בצו כדי להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין.

מאחר והצו יכול לגרום לנזקים כבדים לבן הזוג שכנגדו הוא הוצא, יש לשקול היטב את השימוש בו. אם יחליט בית המשפט כי הבקשה להוצאת הצו הינה בקשה קנטרנית, עלול לצאת שכרו של מבקש הצו בהפסדו.

מתי לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ

מצבים אופייניים בהם כדאי לשקול בקשת צו עיכוב יציאה מן הארץ:

  • הבטחת מזונות - כאשר בן הזוג עלול לברוח מן הארץ כדי להימנע מתשלום דמי מזונות
  • בריחה מתביעת גירושין - כאשר בן הזוג עלול לברוח מן הארץ לפני סיומו של דיון גירושין

הבטחת מזונות

כאשר אדם החייב במזונות על-פי הסכם גירושין, פסיקת בית משפט לענייני משפחה או פסיקת בית דין רבני, אך אינו משלם את חובו, ניתן לפנות אל ההוצאה לפועל על מנת לבקש סיוע בגביית החוב.

על פי חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז (1967), אם לראש ההוצאה לפועל יש יסוד להניח כי אדם החייב בתשלום עומד לצאת מן הארץ בלי לפרוע את חובו או להבטיח את תשלומו, הוא רשאי להוציא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ.

תוקפו של צו רגיל לעיכוב יציאה מן הארץ פג בתום שנה מיום הוצאתו, אך צו שהוצא לשם הבטחת תשלום מזונות אינו כפוף למגבלה זו.

בכינוי "ראש ההוצאה לפועל" הכוונה היא לכל שופט שלום או רשם בבית משפט השלום.

בריחה מתביעת גירושין

כאשר קיים חשש כי אדם עלול להימלט מן הארץ עם קבלת תביעת גירושין כנגדו, במהלך הדיונים בנושא, ניתן לבקש מבית המשפט כי יוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד אותו אדם. כמו-כן, ניתן להוציא צו דומה כנגד ילדים משותפים, כדי למנוע את הברחתם לחו"ל.

הגשת בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ צריכה להעשות בכתב, כולל תצהיר המאמת את העובדות עליהן מסתמכת הבקשה. בנוסף יש לצרף תמצית ממרשם האוכלוסין עם פרטי החייב, ואת שמו של החייב באותיות לטיניות.

על מנת לא לפגוע בזכויותיו של אדם לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דורשים בתי המשפט כי מבקש הבקשה להוצאת הצו יציג "חשש כן ורציני" שיציאתו של החייב מן הארץ תסכל או תכביד על ביצוע פסק הדין או תשלום החוב.