גירושין בישראל

רכוש משותף

תוכן [ הסתר ]

כמעט כל רכוש אותו צברו בני זוג במהלך חייהם המשותפים תחת קורת גג אחת יהיה מוגדר בתור רכוש משותף. קיימים מספר מקרים בהם לבן זוג יהיה רכוש שיוגדר בתור רכוש פרטי שאינו חלק מן הרכוש המשותף.

סוגי רכוש משותף

להלן מספר דוגמאות של סוגים שונים של רכוש משותף:

  • נכסים - בתים, שטחי אדמה, דירות, מכוניות.
  • חפצים - כל תכולת הבית או חפצים אחרים הנמצאים בבעלות אחד מבני הזוג.
  • נכסים פיננסיים - תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך.
  • זכויות עסקיות - בעלות על עסק (מניות בחברה או עסק פרטי), מוניטין עסקי ונכסי קריירה.
  • זכויות סוציאליות - פנסיה, ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, ביטוח סוציאלי אחר או פיצויי פרישה (כולל עתידיים).

רכוש שנצבר לפני החתונה

במידה ורכוש התקבל או נצבר על ידי בן זוג בתקופה שלפני החתונה, אין רכוש זה מוגדר כחלק מן הרכוש המשותף של בני הזוג.

כוונת שיתוף

עם זאת, גם רכוש שנקנה או ניתן במתנה או עבר בירושה טרם הנישואין יכול להיכלל בחלוקת המשאבים בין בני הזוג במידה וניתן להוכיח כוונת שיתוף בנכסים אלו. הדוגמא הנפוצה למצב זה היא דירה שנרכשה על ידי בן זוג לפני הנישואין, אך בני הזוג חיו בה במשותף במהלך חייהם המשותפים.