גירושין בישראל

רכוש פרטי

תוכן [ הסתר ]

לא כל רכוש אותו צברו בני הזוג מוגדר בתור רכוש משותף. קיימים מספר מקרים בהם לבן זוג יהיה רכוש שיוגדר כפרטי, כלומר שלבן הזוג השני אין, ולא יהיה חלק בו, אלא אם בעל הרכוש הפרטי החליט להופכו למשותף.

סוגי רכוש פרטי

  • מתנה - רכוש שנתקבל על ידי אחד מבני הזוג במתנה על ידי בן הזוג השני, או מישהו אחר.
  • ירושה - רכוש שנתקבל על ידי אחד מבני הזוג כירושה.
  • גימלה עבור נזקי גוף - תשלומים המשולמים לאחד מבני הזוג בגין נזק גופני ממנו הוא סובל.