גירושין בישראל

סעדים זמניים

סעדים זמניים הם סדרה של כלים משפטיים, שמטרתם היא לעצור תהליך שיכול בסופו של דבר לפגוע במבקש הצו.

מצבים בהם נדרש סעד זמני

ישנם מצבים רבים בהם יכול להידרש סעד זמני. הנה כמה מהם:

  • סכנה פיזית למבקש הסעד - במצבים מסוג זה ניתן לבקש הוצאת צו הגנה כנגד הצד המהווה סכנה.
  • אפשרות בריחה של אדם החייב כספים - במקרים רבים קיים חשש כי אדם החייב כספים עשוי לנסות לצאת מן הארץ, והדבר שכיח במיוחד בנושא של תשלום מזונות. במקרים אלו ניתן לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  • התחמקות מדיון גירושין - לעיתים קיים חשש כי אדם עשוי לנסות לצאת מן הארץ בזמן או לפני דיון גירושין, תוך הימנעות ממתן גט. גם במקרים אלו ניתן לבקש הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ.
  • הפרעה לחייו התקינים של מבקש הסעד - כאשר חייו התקינים של מבקש הצו מופרעים על ידי אדם מסויים, מופרת זכותו של מבקש הצו לקבל מדור שקט, זכות המעוגנת במסגרת נושא המזונות. במצב מסוג זה ניתן לבקש הוצאת צו הרחקה.

צו מניעה


צו הרחקה


צו עיכוב יציאה מן הארץ


צו הגנה


צו הפרדה


צו למניעת הטרדה מאיימת


צו עיקול


ההוצאה לפועל


בקשה קנטרנית