גירושין בישראל

בעל בוגד - בעל נואף

ברוב התרבויות לגבר נשוי מותר לנאוף. בחברה המערבית הניאוף איננו מוסרי, לא ניאוף של נשים ולא של גברים. תיאוריות אבולוציוניות מסבירות שהזכר נוטה לבגוד, כיוון שהאינסטינקט הבסיסי שלו הוא להפיץ את זרעו בכמה שיותר נשים. דומה, שרעיון הפצת הזרע התנוון בימינו אך האינסטינקט בדין העברי אין סנקציה נגד בעל בוגד בניגוד למצב של אישה בוגדת. הדין האזרחי אינו מתערב ביחסים האינטימיים שבין בני זוג.