גירושין בישראל

פשיטת רגל במהלך גירושין - כיצד עלול הליך פשיטת רגל של אחד מבני הזוג להשפיע ע

הרפורמה החדשה שבצעה המדינה בהליכים לפשיטת רגל, נועדה לייעל ולקצר את ההליכים שהיו קיימים עד כה, ונקראים כעת הליכי ?חדלות פירעון ושיקום כלכלי?. הרפורמה מסייעת לאנשים ולחברות שהגיעו לידי פשיטת רגל, לסיים את ההליך כולו בפרק זמן מוגדר ולפתוח דף חדש בחייהם.

הליכים חדשים אלה מאושרים רק לאנשים שצברו את החוב בתום לב ולא בכוונות זדון. לכן, אם אתם מתכננים להכריז על פשיטת רגל רק כדי לפגוע בבן זוגכם ולהטות את הכף לטובתכם, קחו בחשבון שאתם עלולים ליפול לבור שחפרתם ולהימצא אשמים בעבירה פלילית שדינה מאסר.

מה חדש?

בניגוד להליכי פשיטת רגל הקודמים, אשר נמשכו לאורך שנים והקשו על פושטי הרגל להתאושש כלכלית, הרפורמה החדשה מגבילה את ההליכים לכ-4.5 שנים. כדי שזה יקרה, החייב נדרש לפעול בכנות, בשיתוף פעולה מלא ולגלות את כל המידע על הרכוש שבבעלותו.

הליך חדש זה של פשיטת רגל לאדם פרטי או לעסק, כרוך בכמה שלבים:

  • הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב.

  • קבלת צו כינוס נכסים.

  • חקירה מקיפה של דיווחי החייב על ידי הנאמן, שפועל בפיקוחו של הכונס הרשמי ובית המשפט, והגשת התביעות לחוב על ידי הנושים.

  • דיון בבקשה שיסתיים בהכרזה על פשיטת רגל.

  • מימוש הנכסים של החייב - הנאמן ימכור ויפרק את נכסיו של החייב ויחלק אותם לצורך פירעון חלקי של חובותיו של החייב, על ידי תשלום דיבידנד לנושים.
  • קבלת ההפטר ופתיחת הדרך לפתיחת דף כלכלי חדש בחיים של החייב.

איך משפיע הליך פשיטת הרגל על הליך הגירושין?

לפי החוק, נגד החייב פושט הרגל ניתן להגיש גם תביעת חוב בגין מזונות שלא שולמו בעבר.

הגשת תביעת חוב זו מאפשרת למי שבית המשפט זיכה אותו במזונות, לקבל דיבידנד, כלומר תשלום חלקי או מלא של החוב, במסגרת ההליכים לחדלות פירעון ושיקום כלכלי. לא רק זאת, אלא שחוב מזונות נחשב כחוב שיש לו עדיפות על פני החובות האחרים שצבר החייב. המשמעות היא שחוב המזונות ייפרע במלואו, לפני שייפרעו החובות לנושים האחרים.

שימו לב לכמה דגשים חשובים נוספים:

  • אם לא תוגש תביעת חוב בגין אי תשלום מזונות, לא ניתן יהיה לקבל את הדיבידנד במסגרת ההליך לפשיטת רגל.

  • חוב בגין אי תשלום מזונות לא יימחק גם כשהליך פשיטת הרגל יסתיים. כלומר, אפשר יהיה לתבוע חוב זה גם לאחר סיום הליך פשיטת הרגל.

  • תביעת החוב בגין חוב מזונות מוגשת כמו כל תביעת חוב אחרת המוגשת בהליך פשיטת רגל.

  • חוב בגין מזונות הוא חוב שלא יופטר בהפטר. כלומר, גם לאחר שהסתיימו ההליכים לפשיטת רגל, החייב לא יהיה פטור מהחזר חוב המזונות, ובן הזוג יוכל לפעול כדי לגבות חוק זה.