גירושין בישראל

בקשה קנטרנית - בקשת סרק

במידה והוגשה בקשה לקבלת צו הגנה או צו עיכוב יציאה מן הארץ, יכול בית המשפט לקבוע כי הפניה להוצאת הצו הייתה פניית סרק, ולהכריז עליה בתור בקשה קנטרנית, כלומר בקשה שנעשתה שלא בתום לב.

במקרה של הכרזת "בקשה קנטרנית" רשאי בית המשפט לקבוע כנגד מבקש הבקשה תשלום הוצאות משפט לטובת המדינה ולנתבע, וכן פיצויים למי שנפגע כתוצאה מהגשת פניית הסרק.