גירושין בישראל

מזונות אזרחיים

הדין הישראלי קובע כי הדרך היחידה להינשא בישראל היא על ידי נישואים דתיים (בהתאם לדתם של המתחתנים), אך כיום יותר ויותר זוגות בוחרים להינשא שלא בדרך זו: חלקם נישאים נישואים אזרחיים בחו"ל, ואחרים בוחרים להישאר בגדר ידועים בציבור. אך מה קורה כאשר זוגות אלו מעוניינים להיפרד, האם הם זכאים לתבוע מזונות, האם יש להם למי לפנות? עד לתקופה האחרונה, נותרה שאלה זו פתוחה וללא מענה מוגדר ומסודר. גידול כמות הזוגות שאינם התחתנו דרך מוסדות הדת הביא למצב בו היה צורך קריטי לפתרון. את הוואקום הזה מילא בית המשפט, כסמכות האזרחית העליונה בעניינים חוקיים ומשפטיים.

נישואים אזרחיים: כמו גיבוש חוזה

בתי המשפט קבעו בכמה וכמה הזדמנויות, כי יש לבחון את הנישואים האזרחיים, וכן את קיומם של חיים משותפים ללא נישואין, כפי שבוחנים חוזה. ומדוע? משום שבין שני בני הזוג מתקיימת מערכת של התחייבויות, אשר דומה להתחייבות חוזית בין שני צדדים. כך, למעשה מגדיר בית המשפט את הקשר בין שני בני זוג כקשר מחייב, בו לא ניתן להפקיר צד אחד גם לאחר ההחלטה על פרידה. למעשה, עניין זה נחשב במהותו כחוזה לכל דבר, גם אם בני הזוג לא חתמו על דבר או סיכמו בכתב על שום סוגיה באשר לחייהם המשותפים.

כאן נכנס לתמונה עקרון תום הלב: עקרון על פיו נבחן כל אדם אשר נמצא בקשר כלשהו - יהא זה רומנטי, תעסוקתי, משפחתי וכדומה. לכן, גם כאשר לא נכתב וסוכם דבר בצורה מפורשת, יש כוח ומשמעות לכוונותיהם של שני הצדדים, להנחות החברתיות אשר נוגעות לעניינים אלו ועוד. כך למעשה ניגש בית המשפט לטפל בעניין. הוא בוחן את מהות הקשרים בין שני הצדדים, את רמת החיים ממנה נהנו השניים, את המציאות כפי שהיא לאחר הפרידה ועוד. בהתאם לכך, הוא יכול לפסוק על מזונות אזרחיים למי מהצדדים.

מזונות אזרחיים - לאפשר לבן הזוג לצאת לדרך חדשה

מזונות אזרחיים, או מזונות משקמים, ניתנים למי מבני הזוג מתוך ידיעה שהפרידה תשפיע עליו, בדומה למצב לאחר פירוק תא משפחתי. המזונות האזרחיים הם למעשה מעין 'קונטרה' לאותם מזונות המוכרים לנו מעולם הגירושין, שניתנים לאישה (עד הגירושין הסופיים) או לטובת כלכלתם של הילדים המשותפים. אם כן, מתי ייפסקו מזונות אזרחיים? בכל מצב בו ישנו חשש כי אחד מבני הזוג, וכאן לא משנה מי מהם, עשוי להיפגע כלכלית בעקבות הפרידה. כך לדוגמא, יכולים להיפסק מזונות אזרחיים לגבר אשר הסתמך על משכורתה של זוגתו במהלך הקשר ביניהם; כך, יכולים להיפסק מזונות לאישה, אשר לאחר הפרידה נותרה ללא בית.

העיקרון מאחורי פסיקה כזו ברור: אדם אשר יוותר חסר כל או דל אמצעים לאחר הפרידה, הוא למעשה אדם שנפגעו זכויותיו לכבוד בסיסי. המזונות המשקמים נועדו בעצם להבטיח כי יוכל להמשיך להתקיים בכבוד.

לכמה זמן ניתן לפסוק דמי מזונות?

למעשה, משכו של התשלום תלוי בנסיבות רבות. בניגוד לדמי המזונות לאחר גירושין של נשואים כדת וכדין, כאן אין מגבלה או תקנות קבועות וברורות לגבי משך התשלום של דמי המזונות. הכל תלוי בנסיבות ובמצבו של בן הזוג אשר תובע את דמי המזונות.

כך למשל, קבע בית המשפט כי אישה תשלם לבן זוגה מזונות משקמים חודשיים, בגובה של 2,000 ש"ח למשך 15 שנים; במקרה אחר, נקבע כי אדם ישלם לזוגתו לאחר הפרידה 10,000 ש"ח מידי חודש, למשך חמש שנים. הסכום ומשכו ייקבעו אך ורק לאחר בחינה ספציפית של המקרה ובהתאם למצבם הכלכלי של שני הצדדים.