גירושין בישראל

בתי דין ומשפט

במדינת ישראל קיימות שתי מערכות משפטיות להן הוגדרה סמכות עניינית לדון בנושאי גירושין:

ברירת המחדל בנושא הייתה הרבנות, אך היום לבית המשפט לענייני משפחה יש מעמד שווה. עם זאת, בית הדין לענייני משפחה עדיין לא מוסמך לטפל בשתי סוגיות מרכזיות: מתן גט והגירושין עצמם.

מה תפקידו של בית הדין הרבני?

לבית הדין הרבני תפקיד חשוב במדינת ישראל: הוא היחיד המורשה לאשר גירושין ולקבוע גט. כל זוג נשוי בישראל, אפילו אם התחתן נישואין אזרחיים בחו"ל, מחויב להגיש בקשת גירושין בבית הדין הרבני, ורק כשהבקשה תאושר, יוכר כגרוש על ידי השלטונות.

בית הדין הרבני הוא גוף דתי שפועל על פי 'כללי הטקסט' של הדת היהודית. לכן, לציבור החילוני – שהוא הרוב במדינה - יהיה קשה להבין חלק מהצעדים שיתבקש לבצע עד שיקבל את האישור לגירושין.

כדי לא לטעות בדרך, למנוע בעיות ולקצר משמעותית את התהליך, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה, שיידע בדיוק מה על הלקוח שלו לעשות כדי לזכות באישור הרבנות לגירושין ואף לגט. מומלץ כמובן להגיע אל הרבנות בלבוש צנוע ובליווי של אדם קרוב, כדי להקל על התהליך, שאינו פשוט מבחינה נפשית ופיזית.

ובמה שונה בית הדין לענייני משפחה?

ההבדל הגדול בין השניים הוא בכך שבית הדין לענייני משפחה הוא גוף חילוני לחלוטין, המתפקד כבית משפט לכל דבר. עם זאת, בית הדין לענייני משפחה שונה גם מכל בית משפט אחר, משום שהוא נעים יותר בגישתו.

בית הדין לענייני משפחה יכול לטפל בסוגיות רבות מעולם הגירושין, כגון:

  • חלוקת רכוש
  • מזונות לאישה ולילדים
  • אחזקה ומשמורת על הילדים

כאמור, את הגירושין עצמם (או במילים אחרות: התרת הנישואין) ואת הגט מעניק רק בית הדין הרבני. חשוב לדעת כי גם בית הדין הרבני וגם זה לענייני משפחה הם היחידים בהם הדיונים נערכים תמיד בדלתיים סגורות, כלומר - לא פתוחים לציבור ולתקשורת.


סמכויות שיפוט


מירוץ סמכויות


בית דין רבני


בית משפט לענייני משפחה


רבנות