גירושין בישראל

פתיחת תיק גירושין

גירושין של בני זוג הוא תהליך הכולל מספר שלבים אותם יש צורך לעבור. פתיחת תיק גירושין הוא החלק הפורמלי בו בני הזוג ניגשים אל הרבנות, ומתחילים את תהליך הגירושין בינהם.

פתיחת תיק גירושין מתבצעת אך ורק ברבנות, מאחר ורק לה יש את הסמכות לבצע בפועל את טקס הגירושין ואת סידור הגט שבעקבותיו.

הגשת בקשה לפתיחת תיק גירושין

פתיחת תיק גירושין וניהול הליך הגירושין (למעט טקס הגירושין עצמו) יכולים להתחיל בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני.

השלב הראשון בהליך פתיחת תיק גירושין הינו הגשת תביעת גירושין על ידי אחד מבני הזוג לבית משפט לענייני משפחה או אל בית דין רבני. כתב התביעה צריך לכלול את פרטי שני בני הזוג, ובנוסף לפרט מהי עילת הגירושין והוכחות ועדויות התומכות בקיום עילה זו.

שלום בית

לאחר הגשת תביעת גירושין אל בית הדין, יתבצע בדרך כלל הליך מקדמי שבמהלכו ינסה בית הדין לראות אם ניתן לבצע שלום בית בין בני הזוג. במידה והדיעה לאחר הדיון הינה כי שלום בית איננו אפשרי, יפתח התיק לדיון.

טקס גירושין

עם זאת, במדינת ישראל טקס הגירושין עצמו מבוצע על פי הדין הדתי בלבד, ולכן כל זוג המעוניין להתגרש חייב להגיע בסופו של דבר אל אל בית הדין בהתאם לדתו בכדי לבצע טקס גירושין. במידה ומדובר בבני זוג יהודיים, אז טקס מתן וקבלת הגט יתבצע אך רק בבית דין רבני.