גירושין בישראל

צו הרחקה

על פי הדין העברי, מחויב בעל במזונות אשתו, הכוללים בין השאר את זכות האישה לקבל מדור שקט לה ולילדיה (כלומר: קורת גג ומגורים נורמאליים בשקט וללא סכנה פיזית). במקרים בהם הבעל מאיים על זכות זו, יכול בית דין רבני להוציא כנגדו צו הרחקה. צו זה שונה במידה מסוימת מצו הגנה - שניתן בעקבות גילויי אלימות במשפחה - ומטרתו 'להעניש' את בן הזוג הסרבן, שלא עומד בהתחייבויותיו.

מבחינת ההליך המשפטי, צו הרחקה דומה מאוד לצו ההגנה ולצו למניעת הטרדה: בשלושת המקרים, יכול בן הזוג אשר דורש את הצו לפנות תחילה למשטרה, וזו תוציא צו זמני לכמה ימים, אם תראה בכך צורך. בהמשך, אם ירצה שהצו יתארך לתקופה משמעותית יותר, יוכל בן הזוג לבקש זאת מבית המשפט. בדרך כלל, ניתן להגיש את הבקשה לצו הרחקה במעמד צד אחד, ואף לזכות בצו במקרה בו בית המשפט השתכנע בצדקת המבקש. עם זאת, גם במקרה כזה יוזמן בן הזוג השני לשטוח את טענותיו בפני בית המשפט ובשני המקרים, אם לא יהיו די הוכחות להצדקת המהלך, יוזמנו שני בני הזוג להסביר את מצבם מול בית המשפט.

במצב כזה, רצוי מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין, שיעמוד לצד מי מבני הזוג ויסייע לו להשיג את מבוקשו: הוצאת הצו מצריכה, כאמור, הוכחות חותכות לסירובו של בן הזוג לעמוד בהתחייבויותיו; התגוננות נגד בקשה לצו הרחקה גם היא אינה פשוטה, בייחוד במקרים של מניעת מדור שקט, אשר קל מאוד להוכיח אותם בפועל. חשוב לציין כי צו הרחקה יינתן לכל היותר למשך שנה אחת, אם כי בכל מצב שהוא יכול בית המשפט להאריך אותו לתקופה מסוימת נוספת, על פי ראות עיניו.

שימוש בצו ההרחקה לטובת קידום האינטרסים האישיים

לא צריך להפליג בדמיון בכדי להבין שצו ההרחקה עשוי לשמש כלי בידיו של אחד מבני הזוג כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלו ולהפעיל לחץ על בן הזוג השני. אמנם מניעת מדור שקט מאישה וילדיה היא בגדר עבירה על החוק, אך לא אחת הוא מנוצל למטרות אחרות, גם מבלי שבית המשפט יהיה מודע לכך.

חשוב לזכור כי אחד מהקריטריונים לקבלת צו ההרחקה הוא תום הלב של המבקש וזהו אחד הדברים שיבדוק בית המשפט בעת שהוא בוחן את הבקשה. אמנם לעיתים נדמה כי הצעד פשוט וקל לביצוע, אך אם יתברר שהאינטרסים של המבקש לא היו טהורים, הוא עלול למצוא את עצמו בסיטואציה לא נעימה ואף לפגוע בהמשך התקדמותו של ההליך המשפטי. אמנם, כפי שציינו, ישנם מצבים בהם בית המשפט עלול שלא להבחין באותם אינטרסים אישיים ובקשה שאינה תמימה, אך אם יגלה זאת - מצבו של המבקש יהיה בכי רע.

לכן, רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני הגשת הבקשה. צעד כזה הוא צעד בעל השלכות מרחיקות לכת עבור בן הזוג המורחק (בייחוד אם הוא עדיין מתגורר בבית בזמן הגשת הבקשה) - השלכות שיכולות להשפיע בעתיד גם על הסכם הגירושין. עורך דין טוב יידע לבחון את הבקשה גם בראייה עתידית, ויוודא שזו תהיה נכונה ורצויה מבחינת מבקש הצו, בכל מקרה שהוא. חשוב לציין, כי כמו בכל הליך אשר נוגע לילדיהם של בני הזוג, בית המשפט יבחן את המקרה על פי טובת הילד, בראש ובראשונה. אם הבקשה תסתור לטעמו את העיקרון הזה, הבקשה תידחה על הסף.