גירושין בישראל

עגינות - אישה עגונה

תוכן [ הסתר ]

אישה עגונה היא אישה המעוניינת להתגרש מבעלה, אך בעלה אינו יכול או אינו רוצה לתת לה גט. אישה עגונה אינה יכולה להינשא לגבר אחר על פי דיני ההלכה עקב האיסור על קיום יחסים עם אשת איש. ההלכה איננה מפרידה בין הסיבות השונות בגללן אין האישה יכולה לקבל גט מבעלה או למשך הזמן בו הייתה האישה עגונה.

במידה ויוולד לאישה עגונה ילד מאדם שאינו בעלה, יוגדר ילד זה בתור ממזר, והוא יהיה פסול לנישואין בבגרותו.

מצב עגינות יכול להיווצר רק אצל נשים. כאשר אישתו של גבר נעלמה, אין איסור מן התורה על הגבר לשאת שתי נשים, וילד שנולד לגבר מאישה פנויה שאיננה אשתו אינו מוגדר בתור ממזר. אמנם על פי חוקי מדינת ישראל ועל פי חרם רבנו גרשום אסור לגבר לשאת שתי נשים, אך כאשר אשתו של גבר נעלמה או כאשר הגבר מסורב גט במשך זמן רב, יכולים מאה רבנים לתת לו היתר לשאת אישה שניה אחרת על פניה.

הסיבות שבדרך כלל מביאות למצב של עגינות מתחלקות לשלושה חלקים:

עגינות כתוצאה מאסון

החלק הראשון קשור באסון כלשהו, בו הבעל נעלם בלא עדויות על מותו, או מחלה ההופכת את הבעל לחסר יכולת לתקשר עם סביבתו (תרדמת, אובדן שפיות וכדומה). בארץ נוצרו מצבי עגינות רבים כתוצאה ממלחמות בהן נעדר מותיר את אשתו עגונה. במצבים אלו עושה הרבנות הצבאית מאמצים גדולים לפתור את הבעיה, אך גם היא לא יכולה לחרוג ממסגרת ההלכה.

מסורבת גט / סירוב גט

החלק השני הוא כאשר הבעל הוא סרבן גט, כלומר אינו מוכן לתת לאשתו גט. במקרה כזה תוגדר האישה בתור מסורבת גט.

ייבום / חליצה

מצב שלישי של עגינות הוא כאשר הבעל נפטר מבלי להותיר אחריו ילדים. במצב זה אמור אחיו של הבעל לייבם את האלמנה, כלומר להינשא לה, או לוותר על הנישואין בטקס הנקרא חליצה.


סירוב גט


כפיית גט


התרת עגונה