גירושין בישראל

מירוץ סמכויות

במדינת ישראל ניתנה סמכות לדון בנושאי גירושין בידי שני גורמים:

  • בית משפט לענייני משפחה - בתי המשפט לענייני משפחה דנים בנושאי משפחה בהתאם לחוקים ועקרונות חילוניים, ולכן נוטים יותר לראות את טובת הילדים ונושא שוויון זכויות האישה לנגד עיניהם.
  • בית דין רבני - בתי הדין הרבניים דנים בנושאי משפחה בהתאם לחוק העברי הדתי, ולכן בדרך כלל יטו לפסוק יותר לטובת האב מאשר לטובת האם.

בשל הבדלי הגישה המהותיים בין שני הגורמים שהוזכרו, ההבדל בחוקים לפיהם דנים בכל ערכאה, וההבדלים בצורת וכמות הראיות הנדרשות להוכחת טענות שונות, קיימת חשיבות רבה לגבי המקום בו יתקיים דיון הגירושין. מצב זה יוצר לעיתים קרובות מירוץ סמכויות בין בני הזוג, בו כל אחד מהם מנסה להגיש את בקשתו ראשון, אל הגורם שלדעתו ייטה יותר לטובתו.

ההבדל המשמעותי ביותר בין הערכאות הוא בקביעת דמי מזונות. בתי הדין הרבניים נוטים לפסוק דמי מזונות נמוכים יותר מאלו הנפסקים בבית המשפט לענייני משפחה.

מצב זה יוצר משמעות רבה סביב השאלה מי מבין בני הזוג מבצע את הצעד הראשון לכיוון מימוש גירושין בינהם.

כריכה אוטומטית / בקשת כריכה

כאשר מוגשת תביעת גירושין אל בית דין רבני, יכול התובע לבקש לכרוך בדיון הגירושין דיונים בנושאים קשורים:

  • משמורת הילדים
  • מזונות אישה
  • מזונות ילדים
  • חלוקת רכוש

נושא משמורת הילדים נכרך בנושא הגירושין באופן אוטומטי.