גירושין בישראל

הפרת הסכם גירושין

הפרת הסכם גירושין שונה מהפרת הסכם רגיל, שכן הפרת הסכם גירושין היא למעשה הפרה של פסק דין, שניתן על ידי בית משפט. הסכם גירושין עוסק בארבעה תחומים עיקריים. הראשון, ההסכמה לגירושין עצמם וענייני הכתובה. השני, הסדרי המשמורת והראייה. השלישי, מזונות ומדור הקטינים. והרביעי, חלוקת הרכוש.

הסכם גירושין, בשונה מהסכם רגיל, טעון אישור של בית משפט לענייני משפחה או של בית דין רבני. משעה שההסכם אושר על ידי אחד מבתי המשפט אלו הוא מקבל תוקף של פסק דין. הפרת הסכם גירושין דומה להפרת פסק דין.

במידה ומי מבני הזוג מפר את הסכם הגירושין ואינו עומד בחיוביו למזונות ניתן לפעול כנגדו בהליכי הוצל"פ. במקרים בהם בן הזוג הזכאי למזונות והשתכרותו נמוכה הוא יכול אף להגיש תביעה לתשלום המזונות או חלקם באמצעות המוסד לביטוח לאומי, אשר הוא יתיצב בנעליו ויתבע את בן הזוג על הפרת הסכם הגירושין.

הפרת הסכם הגירושין מאפשר למי שזכאי לכספים לפעול בהליכי הוצל"פ ולקבל במסגרתם שלל סעדים כנגד המפר לרבות פקודות מאסר, עיקולים, עיכוב יציאה מן הארץ וכדומה.

בכל הנוגע להסכמות הקשורות למשמורת והסדרי ראייה הרי שבעצם העובדה שניתנה להסכמות הללו תוקף של פסק דין הפרת הסכם הגירושין על ידי מי מהצדדים עלול אף לגרור פניה למשטרה והגשת תלונה בגין הפרת צו שיפוטי. מי שחתם על הסכם גירושין ובו הוראות שונות הנוגעות להסדרי ראייה וסובר כי ההסדרים שנקבעו בהסכם אינם הולמים עוד, חובתו לפנות הוא מיוזמתו לבית המשפט על מנת שיבצע שינויים בהסדרים האמורים.

בכל הנוגע לענייני הרכוש, הסכם הגירושין צריך שיהיה מפורט ככל שניתן בנושאים הבאים: מה מחלקים? מתי מחלקים? וכיצד מחלקים? קרי, הסכם גירושין בענייני רכוש העוסק בהצהרות בלבד מבלי לקבוע מנגנוניים של ביצוע החלוקה, הינו הסכם גירושין, שגם במידה ויקבל תוקף של פס"ד הצדדים יצטרכו לשוב לבית המשפט בתביעה חדשה לפי סעיף 7 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה, על מנת שבית המשפט ייתן הוראות כיצד לבצע את החלוקה. לעומת זאת, הסכם מפורט הקובע מנגנונים ברורים שיש בו מכלול מצבים לרבות הפרות צפויות ניתן במקרים רבים למימוש ללא צורך בהידפקות נוספת על דלתות בתי המשפט.

בכל הנוגע לענייני הגירושין עצמם חשוב לדעת כי העובדה לפיה צדדים חתמו על הסכם ובו נכתב שהם מסכימים להתגרש, ואף שנחתם בהסכם כי האישה מוותרת על כתובתה ותוספת כתובתה אין להתחייבויות הסכמיות אלו תוקף מחייב. הפרת הסכם הגירושין בנושאים אלו אינה ברת סנקציה ממשית שכן, הסכמת הצדדים להתגרש, ויתור האישה על כתובתה ותוספת כתובתה צריך שיתבצע במעמד בו הצדדים עומדים בפני בית הדין הרבני.

סיכומם של דברים הוא כי הפרת הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין אינה מומלצת.