גירושין בישראל

אכיפת הסכם גירושין

במקרים רבים אחד מבני הזוג החתום על הסכם גירושין אינו מקיים את ההסכם כלשונו. במצבים כאלו, בידי הצד הנפגע מן ההפרה להחליט אם ברצונו לקיים את הסכם הגירושין או לבטלו.

במידה והצד הנפגע מעוניין לקיים את הסכם הגירושין, הוא יכול לפנות אל בית המשפט, ולבקש סעדים זמניים שיכפו את קיום ההסכם על הצד המפר. סעדים מסוג זה יכולים לכלול צו פינוי מנכס, עיקול, צו עיכוב יציאה מן הארץ ועוד.

במידה וקיים הסכם גירושין, והסכם זה עבר אישור, אז ניתן לאכוף חלקים ממנו באמצעות בקשת סעדים זמניים שונים.

אכיפת מתן גט

סעיפים במסגרת הסכם גירושין העוסקים בעצם הגירושין של בני הזוג אינם ניתנים לאכיפה, מאחר וכל נסיון אכיפה שלהם עלול להפוך גט לבלתי כשר, בשל העובדה כי גט חייב להינתן מתוך רצון חופשי והסכמה.

אכיפת תשלום דמי מזונות

במקרים בהם בן זוג איננו עומד בחובתו לתשלום דמי מזונות ילדים כפי שנקבעו במסגרת הסכם גירושין בין בני הזוג, ניתן לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל על מנת לבקשם לבצע גבייה של התשלומים שעוכבו, ואף לבקש סעדים זמניים על מנת לזרז את הגביה.

אכיפת הסדרי ראיית ילדים

חוק ההוצאה לפועל - התשכ"ז (1967) אוסר במפורש אכיפת הסדרי ראייה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, הגם שהם אושרו במסגרת אישור הסכם גירושין בפני בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני.

אכיפת חלוקת רכוש

במידה והגדרות חלוקת רכוש המופיעות במסגרת הסכם גירושין אינן ממולאות במלואן, ניתן לפנות אל בית המשפט בבקשה למינוי כונס נכסים, שיבצע חלוקת רכוש בין בני הזוג תוך פירוק השיתוף בינהם.