גירושין בישראל

מדריך מזונות ילדים - כל מה שצריך לדעת

לכולנו יש זכויות -זכותו של כל ילד לקבל מזונות מהוריו – בין אם הוריו נשואים, בין אם הם גרושים או ידועים בציבור, ואף אם האב או האם נשואים לבני זוג אחרים.

אנו מביאים ילדים לעולם תוך רצון להעניק להם את כל כולו. שיהיו בריאים, מאושרים ולנצח נאהבים. אך מעבר להשקעה ולאהבה אינסופית יש צורך גם במשאבים כלכליים גדולים. לחלקנו יש יותר, לחלקנו פחות, אך גם כאשר אנחנו מתגרשים או נפרדים עלינו להמשיך לדאוג להם. במדינת ישראל, בה כל זוג רביעי מתגרש, נערכים הסכמי גירושים רבים. מטרתם להסדיר מגוון רחב של נושאים הנגזרים מתוך ההחלטה לסיים את חיי הנישואים. אחת מהבעיות הסבוכות והרגישות ביותר סביב הסכמי גירושים, היא סוגיית מזונות הילדים.

מה כוללים מזונות ילדים? איזה הורה משלם את דמי המזונות? כיצד מחשבים את גובה התשלום המזונות ומי קובע זאת? ומה בדבר מזונות במשמורת משותפת? כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

מזונות הינם תשלום חודשי קבוע המשולמים בעקבות פרידה של בני זוג, לילדים אשר נשארו במשמורת בן זוג האחר ו/או לבת הזוג עצמה בשל הגירושין.

לדמי המזונות שלושה חלקים:

  • חלק ראשון - נקרא "מזונות בסיס", מדובר בהוצאות שוטפות לכל ילד. והן מוגדרות הכרחיות לכל ילד, כגון לבוש והנעלה, מזון, הוצאות בריאות וחינוך בסיסי.
  • חלק שני - נקרא "מדור", אף הוא נחשב להוצאות הכרחיות. והוא כולל את השתתפות האב בחלק יחסי מהוצאות התשלום החודשי של משכנתא או שכירות הדירה שבה מתגוררים הילדים.
  • חלק שלישי - זה תשלום על הוצאות חריגות, והוא כולל השתתפות האב והאם בחלקים שווים בהוצאות שאינן נכללות בחינוך הבסיסי כגון, צהרון, תשלומים לבית הספר, חוגים, שיעורים פרטיים, קייטנות וכן בהוצאות רפואיות חריגות שאינן מסופקות על ידי קופת חולים (כגון טיפול פסיכולוגי וכדומה).

חובת תשלום מזונות:

כל ילד בישראל עד הגיעו לגיל שמונה עשרה ואינו נחשב קטין, חייב לקבל מזונות. הכלל לגבי מזונות ילדים הוא כי על הורים יחול הדין ההלכתי הקובע כי על הורים מוטלת החובה לשאת בצרכיו הבסיסיים של ילדם עד הגיעו לגיל 15. לאחר גיל 15 חלה חובה על שני ההורים, באופן שווה לשלם מזונות הנחשבים למזונות מדין צדקה אך בפועל בתי המשפט קובעים אחריות לתשלום דמי מזונות רק על האב. ישנם מקרים נוספים של תשלומי מזונות לילדים שעברו את גיל שמונה עשרה, סכום המזונות במקרה כזה הוא נמוך יותר מסכום המזונות עד הגיעם לגיל בגרות.

עפ"י מה נקבעים מזונות הילדים?

גובה תשלום מזונות הילדים משתנה בהתאם למספר פרמטרים ובניהם: גיל הילדים, צרכי הילדים, יחס ההכנסות של ההורים, הסדרי המשמורת וימי השהות של הילדים אצל ההורים, וכן שיקול הדעת של בית המשפט. חישוב דמי מזונות לא נעשה על פי נוסחה מתמטית שניתן להזין למחשבון מזונות, אלא כל מקרה נבחן לגופו ונקבע על פי נסיבותיו.

היכן ומתי ניתן לתבוע מזונות?

בקשה לתביעת מזונות ניתן להגיש רק לאחר סיום הליך הנקרא "בקשה ליישוב סכסוך". המזונות ייפסקו רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. את המזונות אפשר לתבוע הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני, והתיק יידון היכן שהוגשה התביעה קודם. עם זאת, כדי שתביעת מזונות ילדים תידון בבית הדין הרבני, נדרשת הסכמת שני הצדדים לדון שם בנושא, ואילו לדיון בבית המשפט לענייני משפחה אין צורך בהסכמה כזו.

מהו הסכם מזונות?

הסכם מזונות הוא הסכם הנחתם בין בני זוג בו נקבע גובה המזונות, בין אם מדובר במזונות ילדים ובין אם מדובר מזונות אישה. לעיתים, לא קיימים בין בני הזוג חילוקי דעות בנוגע לגובה המזונות אותו צריך הצד המשלם שלא קיבל משמורת על ילדיו לשלם לצד השני, ועל כן יכולים השניים לחתום על הסכם מזונות, המקובל על שני הצדדים. ההסכם יכול להתעלם מהוראות הדין שצוינו לעיל הקשורים לתשלום המזונות, ובלבד שבהסכמותיהם לא יפגעו ההורים בזכויות הילדים למזונות.