גירושין בישראל

ביטול מזונות ילדים

תשלום המזונות הוא חלק מהותי מהסכם הגירושין ומחייהם של בני הזוג הפרודים. ברוב המכריע של המקרים האבות הם אלו שמצווים לשלם את דמי המזונות, במטרה להבטיח כי הילדים ימשיכו ליהנות מאותה רמת חיים ממנה נהנו במסגרת התא המשפחתי. עם זאת, בתי המשפט מתמודדים כל העת עם פניות של אבות בבקשה לבטל או לכל הפחות להפחית את דמי המזונות. האם זה אפשרי?

דמי מזונות אינם עניין חקוק בסלע

מעל לכל חשוב לזכור כי למרות הדעה הרווחת, דמי המזונות אכן ניתנים לשינוי. העלאה או הפחתה בדמי המזונות מתרחשת לא אחת, מאחר וגובה התשלום תלוי בראש ובראשונה במצבם הכלכלי של בני הזוג - ובעיקר של ההורה משלם.

אך מה קורה כאשר ההורה המשלם מבקש לבטל לחלוטין את התשלום? כאן המצב מורכב יותר. ככלל, לא נוהגים בתי המשפט לבטל את תשלום דמי המזונות, ובעיקר כאשר מדובר בילדים שאינם בגירים, התלויים בצורה מוחלטת בהורים המפרנסים אותם. אבל, ישנן כמובן גם הסתייגויות. ניקח לדוגמא מקרה בו ילד בן 16 מסרב במשך שנים להיפגש עם האב. הוא לא מסתפק רק בסירוב זה, אלא גם מתכחש לו כליל ובמקרים שהוא כן יוצר עמו קשר, עושה זאת בזלזול ובגסות. מצב כזה ידרוש ללא ספק את התייחסותו של בית המשפט, על בסיס מה שמוגדר בהלכה היהודית (עליה מתבססים לא פעם דיני המשפחה המודרניים בישראל) כ'ילד מרדן'.

בבואו לעסוק בשאלה הזו, יצטרך לבדוק בית המשפט מהי הסיבה להתנהגותו של הילד. מעבר לכך, יהיה עליו לבדוק מהו מצבו הכלכלי ותנאי חייו. לאחר בחינה מדוקדקת של כל אלו, יוכל להחליט על ביטול תשלום דמי המזונות, כאשר בסיכומו של עניין הביטול יתבצע רק בקיומם של ארבעה תנאים:

  • הילד מסרב בכל תוקף להיפגש עם האב ויחסו אליו חמור ולא סביר
  • סיבת הסירוב לא קשורה לגורם חיצוני אשר משפיע עליו (לדוגמא: בן הזוג אשר התגרש מההורה המשלם)
  • האב ניסה בכל דרך, וללא הצלחה, לשקם את היחסים עם הילד
  • רמת המחייה של הילד לא תיפגע אם התשלומים ייפסקו

מצב עדין שמצריך בדיקה זהירה

לסיכומו של עניין, ברור כי מדובר במצב עדין מאוד, אשר דורש בדיקה מעמיקה במיוחד לפני כל החלטה. ההשלכות שעלולה להביא הפסקת תשלום דמי המזונות מבחינת הילד כל כך מרחיקות לכת, עד שהחלטה כזו תתקבל רק במצב קיצוני במיוחד. חשוב לזכור כי מקרים כמו הסתה מצד ההורה המשמורן, סירוב מנומס להיפגש או התעלמות שנובעת מהתנהגות שאינה ראויה מצד האב - כל אלו נסיבות שבעטיין בית המשפט יימנע כמעט תמיד מהפסקה או הקפאה של תשלום דמי המזונות.

כך או כך, תמיד עומדת לרשות האב, כאמור, האפשרות לבקש הפחתה בתשלום דמי המזונות, אשר תאושר במקרה בו תנאיו ומצבו הכלכלי של האב השתנו משמעותית לרעה, מסיבות שאינן בשליטתו.